Giuliano Gori
Madame Figaro, 2012

Maxime Rovere, Giuliano Gori, "Madame Figaro pocket", jul-aug 2012, pp. 112-113


madame figaro pocket lug-ago 12.pdf